KALHUT

...joskus muinoin, kauan ennen kaupallisten suksitehtaiden perustamista, käytettiin lylyä ja kalhua... lylyllä liu'uttiin ja pidettiin suuntaa - kalhu oli se, millä potkittiin vauhtia...                                                               

KALHUT ovat yleisnimike ryhmässä toteutuville ohjauspaketeille, jotka on mahdollista toteuttaa 1-3 päivän mittaisina toiminnallisina koulutuspäivinä. Teemoja voivat olla esim. ajankäyttö ja sen riittäminen, stressinhallinta, työmotivaatio.

RIITÄ AIKASI ja KIPUA VAARASI ovat erillisiä kalhuja, jotka voi haluttaessa nivouttaa samaan ohjauskokonaisuuteen, kuitenkin eri ajankohdalle.

TUNNE MAISEMASI on tarkoitettu jatkoksi Kipua Vaarasi -kalhulle.

 

Kalhut eivät ole sisällä istumista, eivät liioin ulkona seisomista, eivätkä edellisiä edes ristiin vaihtaen.

Jos haluatte tietää mikä voisi olla juuri teidän työyhteisöllenne tai yrityksellenne sopiva kalhu, niin ottakaa yhteyttä.

 

                      LÖYTÄKÄÄ OMA LYLYNNE, KÄYTTÄKÄÄ MEITÄ KALHUNA