MENTAALIVALMENNUS

Mentaalivalmennus tähtää valmennettavan kasvuun ja henkiseen muutokseen.

Mentaalivalmennusta ohjaavat aina asiakkaan omat tavoitteet, joita valmennuksella voidaan kirkastaa.

Valmennus sopii kaikille, jotka kaipaavat työhönsä, vapaa-aikaansa tai mille tahansa muulle elämän osa-alueelle uutta tai selkeämpää suuntaa, parempaa motivaatiota, innostusta ja jaksamista tai uusia keinoja omien tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Valmennuksissa hyödynnetään NLP-tekniikoita ja harjoituksia, rentoutusharjoituksia ja suggestioita sekä Mindfullness -taitojen opettelua. Yksilöohjauksena tai ryhmässä.

 

ITSEVARMUUTTA, JOUSTAVUUTTA, LUOVUUTTA

                              OMAN NÄKÖISTÄ TYÖTÄ

                                        KOHERENSSIN TUNNETTA         

                                             SISÄISTÄ KASVUA, PYSÄHTYMISTÄ

                        KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA

TASAPAINOA ELÄMÄN MYRSKYISSÄ

 

NLP (Neuro-Linquistic-Programming) on käytännönläheinen tapa saada tietoa ja kehittää ihmisen mahdollisuuksia, voimavaroja sekä sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta.

NLP:n oleellinen anti on omien tiedostettujen ja tiedostamattomien taitojen tunnistaminen ja käyttöönotto aiempaa laajemmin. NLP:n ajatuksia hyödynnetään mm. henkilökohtaisessa elämässä, liike-elämän ja yritysten kehittämisessä, urheilussa ja terveydenhuollossa sekä kaikessa vuorovaikutuksessa.

MINDFULLNES eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on olemista täydesti läsnä kuluvassa hetkessä. Silloin ihminen on täysin tietoinen siitä, mitä tapahtuu juuri nyt, omassa kehossa ja mielessä, ilman minkäänlaista tilanteen arvostelua tai sen suodattamista. Se on oman itsen ja omien reaktioiden havainnoimista kiihkottomasti, niistä havainnoista oppimista ja ymmärtämistä, samalla omia ajatusmalleja tiedostaen. Näin tietoisen läsnäolon harjoituksilla on suuri vaikutus stressinhallintaan ja stressistä johtuvien vaikeuksien lievittämiseen.